Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26776
Title: Phân bố mặn - nhạt nước dưới đất vùng đồng bằng ven biển tỉnh Nghệ An
Authors: Phan, Văn Trường
Đỗ, Ngọc Thực
Nguyễn, Đức Núi
Phí, Văn Công
Vũ, Xuân Việt
Keywords: Xâm nhập mạn
Nước dưới đất
Đồng bằng ven biển Nghệ An
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 704 .- Tr.48-55
Abstract: Nước dưới đất vùng đồng bằng ven biển Nghệ An phân bổ đa dạng trong cả môi trường lỗ hổng và khe nứt - Karst. Trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng phân bố và diễn biến của giá trị độ tổng khoáng hóa (TDS) trong nước dưới đất, nội dung bài báo thể hiện sự phân bố mặn - nhạt nước dưới đất trong các tầng chứa nước và xác định các tác động do hạn hán, nước biển xâm nhập, thủy triều và do cả mặn chôn vùi cho các đối tượng chứa nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26776
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.