Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2678
Nhan đề: Kết quả thử nghiệm hiệu lực của bả KIBAMID 7.5RB diệt kiến lửa (Solenopsis geminata) và kiến vàng nhỏ (Monomorium pharaonis) =
Nhan đề khác: Test results of KIBAMID 7.5RB bait effectiveness in killing fire ants Solenopsis geminata) and small weaver ants (Monomurium pharaonis)
Tác giả: Nguyễn, Thị My
Nguyễn, Thúy Hiền
Từ khoá: Bả KIBAMID 7.5RB
Bả kiến
Kiến vàng nhỏ
Monomorium pharaonis
Solenopsis geminata
Kiến lửa
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 60(1) .- Tr.51-54
Tóm tắt: Bả KIBAMID 7.5RB đã được thử nghiệm với hai loài kiến (kiến lửa Solelopsis geminata và kiến vàng nhỏ Monomorium pharaonis) gây hại phổ biến tại các khu đô thị ở Hà Nội. Kết quả thử nghiệm cho thấy, bả có hiệu lực diệt kiến lửa Solenopsis geminata và kiến vàng nhỏ Monomorium pharaonis ở lần kiểm tra thứ nhất (sau 2 ngày đặt bả). Hiệu lực đạt 100% đối với kiến lửa sau 1 tuần đặt bả. Đối với kiến vàng nhỏ, bả có hiệu lực tăng dần sau các lần kiểm tra và đạt 72,7% ở lần kiểm tra sau 12 tuần kể từ khi đặt bả.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2678
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.66 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.207.240.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.