Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2678
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị My-
dc.contributor.authorNguyễn, Thúy Hiền-
dc.date.accessioned2018-07-03T08:15:00Z-
dc.date.available2018-07-03T08:15:00Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-4794-
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2678-
dc.description.abstractBả KIBAMID 7.5RB đã được thử nghiệm với hai loài kiến (kiến lửa Solelopsis geminata và kiến vàng nhỏ Monomorium pharaonis) gây hại phổ biến tại các khu đô thị ở Hà Nội. Kết quả thử nghiệm cho thấy, bả có hiệu lực diệt kiến lửa Solenopsis geminata và kiến vàng nhỏ Monomorium pharaonis ở lần kiểm tra thứ nhất (sau 2 ngày đặt bả). Hiệu lực đạt 100% đối với kiến lửa sau 1 tuần đặt bả. Đối với kiến vàng nhỏ, bả có hiệu lực tăng dần sau các lần kiểm tra và đạt 72,7% ở lần kiểm tra sau 12 tuần kể từ khi đặt bả.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 60(1) .- Tr.51-54-
dc.subjectBả KIBAMID 7.5RBvi_VN
dc.subjectBả kiếnvi_VN
dc.subjectKiến vàng nhỏvi_VN
dc.subjectMonomorium pharaonisvi_VN
dc.subjectSolenopsis geminatavi_VN
dc.subjectKiến lửavi_VN
dc.titleKết quả thử nghiệm hiệu lực của bả KIBAMID 7.5RB diệt kiến lửa (Solenopsis geminata) và kiến vàng nhỏ (Monomorium pharaonis) =vi_VN
dc.title.alternativeTest results of KIBAMID 7.5RB bait effectiveness in killing fire ants Solenopsis geminata) and small weaver ants (Monomurium pharaonis)vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.66 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.