Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26810
Title: Chậm thanh toán trong các dự án đầu tư xây dựng: Nguyên nhân và Giải pháp
Authors: Hà, Duy Khánh
Keywords: Chậm thanh toán
Dự án đầu tư xây dựng
Kiên Giang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 341+342 .- Tr.7-14
Abstract: Chậm thanh toán vốn đầu tư XDCB được xem là một trong những nguy cơ làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện dự án. Mục đích của nghiên cứu này là: (1) Xác định các nguyên nhân chính và xây dựng mô hình nhân tố đánh giá chậm thanh toán vốn của các dự án xây dựng sử dụng nguồn vốn NSNN và, (2) Đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo chủ đầu tư thanh toán đúng hạn. Dựa vào phân tích tổng quan, nghiên cứu này chọn lọc được 23 nguyên nhân có thể dẫn đến chậm thanh toán, các nguyên nhân này sau đó đựợc chia thành 6 nhóm có liên quan đến: người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn, cơ chế chính sách pháp luật và các yếu tố khác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26810
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.160.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.