Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26820
Title: Nghiên cứu quản lý xây dựng công trình chống ngập Áp dụng cho địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Tuấn Hoàng
Lê, Trung Phong
Keywords: Chống ngập
Thành phố Hồ Chí Minh
Công trình
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 341+342 .- Tr.25-30
Abstract: Trong nghiên cứu này tác giả sẽ dùng phương pháp mô hình thống kê hiện đại - SPSS, để phân tích, đánh giá một cách hệ thống các thông tin liên quan đến quản lý xây dựng công trình chống ngập ở TP. HCM, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể và nâng cao công tác quản lý xây dựng công trình chống ngập.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26820
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.