Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26820
Nhan đề: Nghiên cứu quản lý xây dựng công trình chống ngập Áp dụng cho địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần, Tuấn Hoàng
Lê, Trung Phong
Từ khoá: Chống ngập
Thành phố Hồ Chí Minh
Công trình
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Người xây dựng;Số 341+342 .- Tr.25-30
Tóm tắt: Trong nghiên cứu này tác giả sẽ dùng phương pháp mô hình thống kê hiện đại - SPSS, để phân tích, đánh giá một cách hệ thống các thông tin liên quan đến quản lý xây dựng công trình chống ngập ở TP. HCM, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể và nâng cao công tác quản lý xây dựng công trình chống ngập.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26820
ISSN: 0866-8531
Bộ sưu tập: Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.