Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26826
Title: Xu hướng biến đổi chức năng sản xuất của hộ gia đình Việt Nam
Authors: Nguyễn, Chiến Thắng
Tạ, Phúc Đường
Keywords: Chức năng sản xuất
Thu nhập
Hộ gia đình
Nông nghiệp
Phi nông nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 07 .-Tr.03-13
Abstract: Bài viết sử dụng số liệu Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam và số liệu điều tra khảo sát chức năng kinh tế hộ gia đình do Viện Kinh tế Việt Nam thực hiện năm 2017 tại 8 tỉnh / thành phố để phân tích xu hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp về giá trị, thực trạng và xu hướng thu nhập của hộ gia đình, trên cơ sở đó đề xuất một số định hướng chính sách nhằm tối ưu hóa chức năng sản xuất cho mục tiêu nâng cao phúc lợi của hộ gia đình trong giai đoạn tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26826
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.4 MBAdobe PDF
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.