Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26846
Nhan đề: Tạo lập môi trường kinh doanh cho hoạt động của doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
Tác giả: Lê, Thanh Tùng
Từ khoá: Môi trường kinh doanh
Doanh nghiệp
Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 25 .- Tr.49-51
Tóm tắt: Thanh Hóa đặt ra mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 20.000 doanh nghiệp, đạt 56 doanh nghiệp/vạn dân; khu vực doanh nghiệp đóng góp trên 65% GRDP của Tỉnh, chiếm khoảng 60% tổng số vốn đầu tư toàn xã hội. Để đạt được mục tiêu đó, trong những năm qua, Thanh Hóa đã không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh để tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh thông qua chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thanh Hóa cũng đang còn những hạn chế cần có giải pháp để khắc phục.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26846
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.