Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26846
Title: Tạo lập môi trường kinh doanh cho hoạt động của doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
Authors: Lê, Thanh Tùng
Keywords: Môi trường kinh doanh
Doanh nghiệp
Thanh Hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 25 .- Tr.49-51
Abstract: Thanh Hóa đặt ra mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 20.000 doanh nghiệp, đạt 56 doanh nghiệp/vạn dân; khu vực doanh nghiệp đóng góp trên 65% GRDP của Tỉnh, chiếm khoảng 60% tổng số vốn đầu tư toàn xã hội. Để đạt được mục tiêu đó, trong những năm qua, Thanh Hóa đã không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh để tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh thông qua chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thanh Hóa cũng đang còn những hạn chế cần có giải pháp để khắc phục.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26846
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.