Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26857
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Vân Nga-
dc.date.accessioned2020-06-26T09:02:21Z-
dc.date.available2020-06-26T09:02:21Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7489-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26857-
dc.description.abstractBài viết xem xét, đánh giá tác động của dao động tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại của Việt Nam trong giai đoạn 2000 – 2016. Từ đó tác giả đưa ra những đề xuất giải pháp trong vấn đề quản lý tỷ giá hối đoái và cải thiện cán cân thương mại.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 07 .-Tr.41-51-
dc.subjectCán cân thương mạivi_VN
dc.subjectTỷ giá hối đoáivi_VN
dc.subjectARCHvi_VN
dc.subjectChuỗi thởi gianvi_VN
dc.titleDao động tỷ giá hối đoái tác động đến cán cân thương mại của Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.