Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26862
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBùi, Quang Tuấn-
dc.contributor.authorHà, Huy Ngọc-
dc.date.accessioned2020-06-26T09:11:19Z-
dc.date.available2020-06-26T09:11:19Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7489-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26862-
dc.description.abstractBài viết đề cập đến các vấn đề sau: (i) một số biểu hiện và tác động của biến đổi khí hậu đến vùng Tây Nam Bộ; (ii) đánh giá việc thực hiện chính sách liên kết nội vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu; (iii) bối cảnh mới và các thách thức đối với liên kết nội vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Tây Nam Bộ; trên cơ sở đó đưa ra một số trao đổi và khuyến nghị chính sách.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 07 .- Tr.52-63-
dc.subjectChính sáchvi_VN
dc.subjectBiến đổi khí hậuvi_VN
dc.subjectLiên kết vùngvi_VN
dc.titleThực hiện chính sách liên kết vùng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mớivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.92 MBAdobe PDF
Your IP: 100.26.196.222


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.