Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/269
Title: Một số hợp chất phân lập từ thân rễ ngải đen (Kaempferia parviflova Wall. ex. Baker), họ gừng (Zingiberaceae)
Authors: Bùi, Kim Anh
Đoàn, Duy Tiên
Phạm, Gia Điền
Hồ, Đắc Hùng
Phạm, Quang Dương
Bá, Thị Dương
Nguyễn, Thị Ngoan
Vũ, Đình Hoàng
Keywords: Kaempfeia paruiflon Wall. ex. Baker
S,74imethory flavanone
Phân lập
Thân rễ ngải đen
Họ gừng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 501 .- Tr.29-31
Abstract: Bài báo này trình bày kết quả phân lập và xác định cấu trúc bốn hợp chất: 5,7-dimethoxy flavanon (1), 5-hydroxy-3,7dimethoxy flavon (2), 3,7,4 -trimethyl kaempferol (3) và apigenin trimethyl ether (4) bằng các phương pháp sắc kí và các phương pháp phổ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/269
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.