Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26903
Title: Cơ chế pháp lí bảo đảm việc thi hành bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật
Authors: Nguyễn, Văn Nghĩa
Hoàng, Thị Thanh Hoa
Keywords: Bảo đảm
Cơ chế pháp lí
Hiệu lực pháp luật
Quyết định dân sự
Thi hành bản án
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 06 .- Tr.14-28
Abstract: Bài viết phân tích những hạn chế của pháp luật làm cho bản án, quyết định dân sự của tòa án đã có hiệu lực pháp luật có nguy cơ không được bảo đảm thi hành trên thực tế như: mâu thuẫn, chồng chéo; thiếu tính khả thi; thiếu các quy định pháp lí chặt chẽ nhằm ngăn chặn người phải thi hành án tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án; dẫn chứng một số ví dụ có liên quan và từ kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao liệu lực, hiệu quả thi hành bản án, quyết định của tòa án.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26903
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.65 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.