Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26912
Title: Thỏa thuận không cạnh tranh sau khi chấm dứt hợp đồng lao động – Kinh nghiệm của nước ngoài cho Việt Nam
Authors: Đỗ, Văn Đại
Lê, Ngọc Anh
Keywords: Điều kiện có hiệu lực
Phạm vi thỏa thuận
Thỏa thuận không cạnh tranh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam;Số 09 .- Tr.61-76
Abstract: Quyền làm việc và tự do việc làm của người lao động là một quyền được ghi nhận trong pháp luật của nhiều quốc gia. Ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài, chúng ta thường xuyên thấy tồn tại thỏa thuận không cạnh tranh cho giai đoạn sau khi kết thúc hợp đồng lao động. Thỏa thuận này có lợi cho người sử dụng lao động nhưng ảnh hưởng tiêu cực đến người lao động. Vì vậy, việc xây dựng các quy định điều chỉnh thỏa thuận này là cần thiết. Trên cơ sở nghiên cứu pháp luật của một số quốc gia, bài viết đưa ra đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26912
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.