Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26945
Title: Vốn xã hội ở một làng buôn: Sự vận dụng mạng lưới xã hội trong hoạt động mưu sinh của người dân
Authors: Nguyễn, Giáo
Keywords: Mạng lưới xã hội
Làng buôn vải
Vốn xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 4 .- Tr.52-59
Abstract: Bài viết này đề cập đến sự vận dụng mạng lưới xã hội trong hoạt động mưu sinh của người dân ở một làng buôn vải và quần áo nổi tiếng, nằm cách trung tâm Hà Nội xấp xỉ 20 cây số về phía bắc. Đây là một làng cổ gần nghìn năm tuổi. Trước khi trở thành một phần của Hà Nội vào giữa thập niên 1960, nó thuộc tỉnh Bắc Ninh (Kinh Bắc cũ) và trong tâm thức, người làng vẫn thường xem mình là dân "Kinh Bắc". Làng vốn nối tiếng trong vùng với nhiều nghề - bên cạnh nghề nông là các nghề thủ công (dệt, chế biến thuốc, làm da...) và nghề buôn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26945
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.53 MBAdobe PDF
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.