Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26948
Title: Chu văn Sơn: Điệu hồn và cấu trúc
Authors: Trần, Văn Toàn
Keywords: Phê bình văn học đương đại
Chu Văn Sơn
Thi pháp
Dạy học phát triển năng lực
Tuỳ bút
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 04 .- Tr.49-56
Abstract: Là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ phê bình trưởng thành vào những năm 1990 của thế kỷ trước, các công trình nghiên cứu và phê bình của Chu Văn Sơn đã có những đóng góp quan trọng vào đời sống văn học: góp phần thúc đẩy bước chuyển hệ hình trong nghiên cứu văn học từ phê bình xã hội học dung tục sang tiếp cận văn học học như một hiện tượng nghệ thuật. Bên cạnh đó, Chu Văn Sơn cũng còn là một nhà sư phạm với những trăn trở trong đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực; một tác giả viết tùy bút tài hoa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26948
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.