Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2695
Title: Vận đơn điện tử có thay thế vận đơn giấy trong mọi trường hợp không?
Authors: Ngô, Khắc Lễ
Keywords: Vận đơn điện tử
Vận đơn giấy
e-Bill
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 125 .- Tr.72-74
Abstract: Việc sử dụng e-Bill đang gia tăng. Một số người thuê vận chuyển đã triển khai e-Bill trên một số tuyến chuyên chở hàng khô. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy kết quả rất đáng khích lệ và gần như chắc chắn chúng ta sẽ thấy việc sử dụng e-Bill ngày càng lan rộng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2695
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.