Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26951
Title: Thành tựu và hạn chế của việc sưu tầm, biên soạn văn học dân gian
Authors: Nguyễn, Xuân Kính
Keywords: Thành tựu
Sưu tầm
Biên soạn
Hạn chế
Văn học dân gian
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 4 .- Tr.60-66
Abstract: Chính vì những hạn chế, thiếu sót của công việc sưu tầm, biên dịch, biên soạn văn học dân gian. Khi sử dụng các tư liệu đã xuất bản và chưa công bố, người nghiên cứu phải thẩm định tính chính xác của các tư liệu. Công việc này là vô cùng khó khăn nhưng hết sức cần thiết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26951
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.14 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.