Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26987
Title: Tác động của chính sách nhập cư thời kỳ chính quyền Donald Trump đến người nhập cư
Authors: Phạm, Thị Thu Huyền
Keywords: Nhập cư
Tổng thống
Lao động
Sắc lệnh
Hành pháp
Tác động
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Châu Mỹ ngày nay;Số 08(257) .- Tr.11-22
Abstract: Chính sách nhập cư của Hoa Kỳ đã trải qua một sự thay đổi đáng kể từ khi Tổng thông Donald Trump lên nhậm chức vào ngày 20/1/2017. Ngay những ngày đầu cầm quyền, Tổng thống Donald Trump đã báo hiệu lập trường cứng rắn vê chính sách nhập cư của mình. Trong vòng năm ngày, ông đã ban hành một loạt mệnh lệnh hành pháp với những thay đổi lớn đối với hệ thống nhập cư Hoa Kỳ. Sự thay đổi về chính sách nhập cư thời kỳ Tổng thống Donald Trump đã hướng đến mục tiêu đảm bảo an ninh quốc gia, làm giảm người nhập cư trái phép vào Mỹ, cũng như xem xét lại thị trường lao động nhập cư. Do vậy, trong bài viết này, tác giả xin phân tích những lác động của chính sách nhập cư thời kỳ Chính quyền Donald Trump đến người nhập cư.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26987
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.