Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26995
Title: Phản ứng của Mỹ đối với chiến lược "Made in China 2025" và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Mỹ
Trung Quốc
Made in China 2025
Quan hệ Mỹ - Trung
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Châu Mỹ ngày nay;Số 09(258) .- Tr.3-11
Abstract: Trong thời gian gần đây, Mỹ ngày càng lo ngại sự vươn lên của Trung Quốc về khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao. Chính vì vậy; Mỹ có những phản ứng khá quyết liệt và đưa ra nhiều biện pháp kiên quyết nhằm kiềm chế chiến lược "Made in China 2025 ” (MIC2025) của Trung Quốc. Rất nhiều diễn biến trong quan hệ Mỹ - Trung, kể cả chiến tranh thương mại, đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới phản ứng của Mỹ về MIC2025. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đứng trước cơ hội đón làn sóng các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt thương mại nếu không thể giải quyết vấn đề "hàng Trung Quốc đội mác Việt Nam Trên cơ sở đánh giá các phản ứng của Mỹ đối với chiến lược MIC2025 và phân tích các tác động đến Việt Nam, bài viết đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26995
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.