Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26998
Title: Ảnh hưởng từ hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Mỹ đối với hàng nông - thủy sản xuất khẩu của Việt Nam
Authors: Lê, Thị Mỹ Ngọc
Keywords: Mỹ
Việt Nam
Xuất khẩu nông sản
Hàng rào kỹ thuật
Thương mại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Châu Mỹ ngày nay;Số 09(258) .- Tr.50-60
Abstract: Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của nhiều mặt hàng nông sản và thủy sản Việt Nam. Kể từ khi nắm chính quyền, Tổng thống Donald Trump đưa ra chính sách gia tăng bảo hộ hàng hóa trong nước, cùng với các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật ngày một khắt khe hơn với hàng nông sản nhập khẩu. Những quy định mới của Mỹ trong việc minh bạch hóa nguồn gốc sản phẩm hay đảm bảo an toàn thực phẩm đang là rào cản lớn khiến các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản và thủy sản của Việt Nam gặp nhiều khó khi tiếp cận thị trường này. Trên cơ sở đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng nông sản và thủy sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ giai đoạn 2007-2018 và phân tích tác động từ hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Mỹ đến hoạt động xuất khẩu hàng nông sản và thủy sản của Việt Nam, bài viết đưa ra một so giải pháp cho xuất khẩu hàng nông sản và thủy sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26998
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.