Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27011
Title: Tóm tắt tình hình khí tượng, thủy văn, tháng 07 năm 2019
Authors: Ban, Biên tập (Tạp chí Khí tượng thủy văn)
Keywords: Khí tượng
Thủy văn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 704 .- Tr.64-71
Abstract: Nền nhiệt độ trung bình tháng 07- 2019 trên phạm vi cả nước vẫn duy trì ở nước phổ biến cao hơn TBNN, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ khoảng 1.0-1,5°, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 0,7-1,1°.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27011
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.