Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27018
Title: Tổng quan tình hình nghiên cứu vật liệu cao phân tử khoáng
Authors: Nguyễn, Văn Hiệu
Nguyễn, Bích Hà
Keywords: Cao phân tử khoáng
Chất kích hoạt kiềm
Độ bền nén
Tro bay
Tro đốt rác
Xỉ luyện kim
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(11) .-Tr.38-41
Abstract: Trong bài tổng quan ngắn gọn này, các tác giả trình bày vắn tắt những kết quả điển hình về vật liệu cao phân tử khoáng được chế tạo từ tro bay của các nhà máy nhiệt điện đốt than, tro đốt rác thải của các nhà máy đốt rác phát điện và xỉ luyện kim do các nhà máy luyện kim thải ra. Các kết quả đó được trình bày trong 15 bài báo điển hình trong số hàng trăm bài báo đã được công bố trên nhiều tạp chí khoa học quốc tế trong 20 năm gần đây. Các kết quả chính của mỗi bài báo trong số 15 bài báo nêu trên bao gồm các thông tin sau đây: các chất liên kết rắn và các chất kích hoạt kiềm được sử dụng, nhiệt độ sấy và thời gian sấy các mẫu vật liệu, độ bền nén của mẫu vật liệu có độ bền nén cao nhất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27018
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
859.99 kBAdobe PDF
Your IP: 3.228.220.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.