Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27037
Title: Định hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực logistics của Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0
Authors: Nguyễn, Xuân Hưng
Vũ, Thanh Phương
Lê, Thùy Dung
Trần, THị Linh Chi
Giáp, Thị Ngọc Ánh
Nguyễn, Kim Thúy
Keywords: Nguồn nhân lực logistics
CMCN 4.0
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.41-43
Abstract: Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 dự báo sẽ mang tới nhiều cơ hội lớn trong quá trình đẩy mạnh phát triển ngành logistics, phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý của Việt Nam. Tuy nhiên, việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng đang là thách thức đặt ra đối với ngành logistics Việt Nam trong đón bắt cơ hội của cuộc Cách mạng này. Điều này đòi hỏi Việt Nam cần có định hướng đào tạo nguồn nhân lực logistics phù hợp, chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của đất nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27037
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.197.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.