Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27051
Title: Thuốc đau thắt ngực nitrit mấy lưu ý khi dùng
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Thuốc nitrit
Đau thắt ngực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 604 .- Tr.08-09
Abstract: Thuốc nitrit dùng phổ biến để dự phòng hay điều trị đau thắt ngực. Chúng có nhiều biệt dược có dược động học và tác dụng không mong muốn khác nhau. Là thuốc chỉ được dùng theo đơn và cần dùng đúng biệt dược với liều hướng dẫn của thầy thuốc mới có hiệu quả và tránh được tai biến.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27051
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.22 MBAdobe PDF
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.