Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27057
Title: Kháng thuốc lan truyền
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Kháng thuốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 604 .- Tr.10-11
Abstract: Khi bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh thì mới dùng. Không tự ý đến nhà thuốc mua kháng sinh về dùng. Dùng thuốc đúng liều lượng, đủ thời gian như đã chỉ định. Không nên ngưng, bỏ thuốc nửa chừng cho dù thấy bệnh cải thiện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27057
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.39 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.