Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27080
Title: Biến đổi khí hậu và ứng phó của người Thái, người Hmông ở xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trong một số hoạt động sinh kế phi nông nghiệp¹
Authors: Phạm, Thị Cẩm Vân
Keywords: Biến đổi khí hậu
Ứng phó
Sinh kế phi nông nghiệp
Dân tộc Thái
Dân tộc Hmông
Sơn La
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.40-51
Abstract: Bài viết đề cập đến các hoạt động sinh kế phi nông nghiệp của người Thái, người Hmông ở xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và cách ứng phó của họ trước tác động của biến đổi khí hậu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khoảng 10 năm trở lại đây, thời tiết ở Tân Lập đã có nhiều thay đổi: nhiệt độ tăng lên ở các mùa trong năm, mưa đá, lũ lụt xảy ra không theo quy luật,… Những thay đổi này đã tác động ở các mức độ khác nhau tới sinh kế của hai tộc người này, trong đó có hoạt động phi nông nghiệp (làm thuê, tham gia dịch vụ trong nông nghiệp). Trong quá trình đó, người Thái và người Hmông đã có cách ứng phó khác nhau nhưng đều chịu sự chi phối của yếu tố văn hóa tộc người.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27080
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.107.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.