Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27082
Title: Cây Huyết dụ làm thuốc cầm máu
Authors: Phó, Thuần Hương
Keywords: Cây Huyết dụ
Thuốc cầm máu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 604 .- Tr.17
Abstract: Bài viết giới thiệu nguồn gốc và mô tả hình thái của cây Huyết dụ. Bài thuốc cụ thể từ cây Huyết dụ trị lỵ ra máu; trị sỏi thận, sỏi tiết niệu, sỏi mật v.v…
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27082
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.