Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27099
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thẩm Thu Hà-
dc.date.accessioned2020-06-30T02:38:46Z-
dc.date.available2020-06-30T02:38:46Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27099-
dc.description.abstractTri thức địa phương là những hiểu biết của con người khi tiếp xúc với môi trường xung quanh, từ đó hình thành những phương thức ứng xử thích hợp. Tri thức địa phương của các cộng đồng tộc người được hình thành trong hoạt động sản xuất, thường xuyên được kiểm nghiệm, chọn lọc trong quá trình vận động của cuộc sống để ngày càng thích nghi với môi trường. Bài viết này phân tích vai trò của tri thức địa phương và việc kết hợp giữa tri thức địa phương với tri thức khoa học trong thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp cộng đồng của các dân tộc thiểu số (DTTS), từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực của cộng đồng trong thích ứng với biến đổi khí hậu.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.91-102-
dc.subjectBiến đổi khí hậuvi_VN
dc.subjectDân tộc thiểu sốvi_VN
dc.subjectThích ứngvi_VN
dc.subjectTri thức địa phươngvi_VN
dc.titleTri thức địa phương trong thích ứng với biến đổi khí hậu của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam¹vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.81 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.