Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/271
Title: Tối ưu hóa hiệu suất nạp thuốc famotidin của vật liệu cellulose vi khuẩn lên men từ dịch trà xanh theo phương pháp đáp ứng bề mặt và mô hình Box-Behnken
Authors: Phan, Thị Huyền Vy
Bùi, Minh Thy
Phùng, Thị Kim Huệ
Nguyễn, Xuân Thành
Triệu, Nguyên Trung
Keywords: Famotidin
Tối ưu hóa
Thiết kế Box-Behnken
Phần mềm JMP
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 501 .- Tr.3-6
Abstract: Nghiên cứu đánh giá khả năng tối ưu hóa hiệu suất nạp thuốc famotidin của vật liệu cellulose vi khuẩn lên men từ dịch trà xanh theo phương pháp đáp ứng bề mặt và mô hình Box-Behnken.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/271
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_10.3 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.