Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27101
Title: Du lịch ẩm thực ở huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre
Authors: Phan, Thị Ngàn
Keywords: Ẩm thực du lịch
Bến Tre
Châu Thành
Du lịch
Du lịch ẩm thực
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.103-111
Abstract: Trong phát triển của ngành du lịch, văn hóa ẩm thực được coi là một trong những tài nguyên du lịch nhân văn, không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách, mà còn là phương tiện để quảng bá, xúc tiến, phát triển du lịch, qua đó giới thiệu văn hóa truyền thống của các tộc người, địa phương và quốc gia. Nhiều sản phẩm du lịch ẩm thực đã và đang được các địa phương quan tâm xây dựng, làm “cầu nối” để ký kết những hợp đồng sản xuất, tiêu thụ. Bài viết đưa ra tư liệu về vốn văn hóa ẩm thực và việc khai thác nguồn tài nguyên này cho phát triển du lịch hiện nay ở huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), đồng thời đề xuất một số hướng khai thác tốt hơn vốn văn hóa đó vào phát triển du lịch thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27101
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.