Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27102
Nhan đề: Thúc đẩy tài chính toàn diện thông qua giải pháp công nghệ tài chính và một số khuyên nghị cho Viêt Nam
Tác giả: Trần, Hoàng Minh
Đoàn, Anh Tuấn
Từ khoá: Phát triển Fintech
Thúc đẩy tài chính toàn diện
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.77-80
Tóm tắt: Việt Nam là quốc gia có hệ sinh thái công nghệ tài chính (Fintech) non trẻ, nhưng đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, từ cho vay ngân hàng, chấm điểm tín dụng tới thanh toán di động... Việc sử dụng giải pháp Fintech để thúc đẩy tài chính toàn diện ở nước ta là phù hợp với bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0. Bài viết chỉ ra những cơ hội, thách thức của Fintech, từ đó đưa ra một số khuyến nghị, giải pháp để phát triển Fintech nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27102
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.