Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27113
Nhan đề: Bệnh quai bị
Tác giả: Phạm, Phú Vinh
Từ khoá: Bệnh quai bị
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 604 .- Tr.23
Tóm tắt: Bệnh sau 10 ngày, tự nhiên hết sưng mà không cần uống thuốc. Có thể uống một thuốc giảm đau và giảm sốt.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27113
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.