Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27124
Title: Chính sách an sinh xã hội đối với dân tộc thiểu số nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Mai Phương
Keywords: An sinh xã hội
Dân tộc thiểu số
Hiện nay
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 02 .- Tr.57-61
Abstract: Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, ngoài dân tộc Kinh chiếm đa số, 53 dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống theo cộng đồng trên địa bàn thuộc 56/63 tỉnh, thành phố, 463 huyện, 5.453 xã, các thôn, bản, làng, phum, sóc với gần 12,3 triệu người, chiếm 14,27% dân số cả nước và gần 3/4 diện tích của cả nước. Trong những năm gần đây, vấn đề đảm bảo an sinh xã hội (ASXH) đối với đồng bào DTTS luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện và đã đạt được một số kết quả quan trọng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27124
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.66.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.