Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2714
Title: Hoàn thiện chuỗi cung ứng : Nâng cao giá trị hàng nông sản xuất khẩu
Authors: Ahee, Bart Van
Keywords: Chuỗi cung ứng
Nông sản
Xuất khẩu
Giá trị chất lượng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 126 .- Tr.56-58
Abstract: Một người nông dân được chứng nhận Globalgap có thể bán được 8 trái xoài Hòa Lộc (5kg) trồng hữu cơ với giá lên đến 58 USD/5kg cho một nhà nhập khẩu ở EU nếu tuân thủ các điều kiện giao hàng CIF trong vòng 48 giờ đồng hồ sau khi hái xuống. Để đạt được yêu cầu trên, các mắc xích trong chuỗi cung ứng phải được tổ chức vận hành một cách khoa học.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2714
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.36 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.