Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27140
Title: Dầu và biển cả
Authors: Kirsch Noah
Keywords: Kjell Inge Rokke
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 06(85) .- Tr.102-104
Abstract: Kjell Inge Rokke tích lũy được gối tài sản giá trị 1,7 tỉ đô la Mỹ bằng cách khai thác dầu và đánh bắt cá từ đại dương. Giờ đây với siêu du thuyền lớn nhất thế giới, ông muốn làm sạch biển. Đây là "sự mưu thuẫn" lớn nhất trên mặt nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27140
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.10.34


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.