Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27141
Nhan đề: Phát triển nhà ở trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam
Tác giả: Phạm, Văn Dũng
Từ khoá: Nhà ở
Phát triển nhà ở
Nhà nước
Thị trường
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 09 .- Tr.33-40
Tóm tắt: Nhà ở là phương tiện đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng đầu của con người. Phát triển nhà xuất phát từ nhu cầu về nhà ở và yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân xây dựng các đô thị hiện đại, văn minh. Do đó, phát triển nhà ở được đặt ra cho mọi quốc gia. Ở các nước đang phát triển như Việt Nam, phát triển nhà ở gặp rất nhiều khó khăn: các nguồn lực nhỏ bé năng lực tổ chức quản lý yếu kém, kinh tế thị trường chưa phát triển... Nếu chỉ dựa vào nhà nước hay thị trường, thì phát triển nhà ờ sẽ khó đáp ứng được các yêu cầu. Trong những năm vừa qua, nhờ kết hợp nhà nước và thị trường, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong phát triển nhà ở. Tuy nhiên phát triển nhà ở Việt Nam còn không ít hạn chế cần sớm được khắc phục.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27141
ISSN: 1013 - 4328
Bộ sưu tập: Toán học và tuổi trẻ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.