Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27143
Title: Ứng dụng xúc tác dị thể trong lọc dầu sinh học (biorafinery) và sản xuất năng lượng mới
Authors: Vũ, Thị Thu Hà
Keywords: Sinh khối
Nhiên liệu
Xúc tác dị thể
Sản xuất năng lượng mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 01 .- Tr.20-33
Abstract: Nhóm nghiên cứu dự kiến kết hợp hai hướng nghiên cứu chính nêu trong bài viết để phát triển chất xúc tác dị thể làm điện cực trong pin nhiên liệu methanol nghịch, trong đó diễn ra quá trình chuyển hóa CO2 (phát thải từ các quá trình lọc dầu sinh học) và H2O, sử dụng năng lượng điện dư thừa (năng lượng không lưu trữ được, thu được từ các tổ hợp lọc dầu sinh học) thành methanol, để từ đó chế biến sâu thành năng lượng (lưu trữ được) và các hóa chất có giá trị gia tăng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27143
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.35 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.