Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27150
Title: Phương pháp tính hóa học lượng tử và một số ứng dụng của nó trong hóa học hiện đại
Authors: Nguyễn, Thị Minh Huệ
Lâm, Ngọc Thiềm
Keywords: Hóa học lượng tử
Hóa học hiện đại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 01 .- Tr.34-53
Abstract: Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu thuộc các nhánh của bốn hướng nghiên cứu về công nghệ vật liệu (Nano-direction), công nghệ sinh học (Bio-direction), công nghệ môi trường (Atmo-direction), công nghệ thông tin (Info-direction) trong thời gian qua về sự ứng dụng phương pháp tính lượng tử trong hóa học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27150
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.6 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.