Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27152
Nhan đề: Thành công khi không thất bại
Tác giả: Gara Antoien
Từ khoá: Công ty Advent Capital
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 06(85) .- Tr.112-114
Tóm tắt: Tracy Maitland của công ty Advent Capital đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình trạng hỗn loạn thậm chí còn trước cả khi đại dịch khiến thị trường lao dốc. Trong giai đoạn khả quan, danh mục đầu tư của ông bám sát thị trường, nhưng trong thời kỳ suy thoái, đó là nơi “tránh bão.”
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27152
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.