Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27156
Nhan đề: Hướng dẫn đầu tư 2020 hậu Covid -19
Từ khoá: Triển vọng kinh tế vĩ mô
Hậu Covid -19
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 06(85) .- Tr.116-123
Tóm tắt: “Hướng dẫn đầu tư” là chuyên mục xuất hiện trên Forbes Việt Nam hai năm qua. Vào dịp đầu năm, Forbes Việt Nam trò chuyện với các nhà quản lý quỹ, chuyên gia về triển vọng kinh tế vĩ mô, triển vọng ngành, phương pháp phân bổ tài sản và cổ phiếu của các doanh nghiệp triển vọng. Đại dịch Covid-19 bùng phát thay đổi hoàn toàn môi trường kinh doanh và sự phát triển của một số lĩnh vực trong ngắn và trung hạn. Cùng với danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất, Forbes Việt Nam ghi nhận bổ sung những ý kiến mới nhất về thị trường cổ phiếu.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27156
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.