Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27157
Title: Một số hợp chất triterpenoid saponin và xanthone glucoside từ cây viễn chí nhật (Polygala Japonica Houtt.)
Authors: Trần, Hồng Quang
Phạm, Thành Công
Dương, Thị Hải Yến
Nguyễn, Xuân Nhiệm
Phạm, Hải Yến
Nguyễn, Thị Thanh Ngân
Phan, Văn Kiệm
Keywords: Polygala japonica
Polygalaceae
Saponin
Xanthone
Cây viễn chí nhật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 01 .- Tr.86-93
Abstract: Với mục đích tìm hiểu sâu hơn về thành phần hóa học và tìm kiếm các chất có hoạt tính sinh học từ cây thuốc quý chí Nhật, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu thành phần hóa học loài Polygala japonica. Nghiên cứu thông báo kết quả phân lập và xác định cấu trúc của bốn hợp chất triterpenoid saponin và một hợp chất xanthone glucoside từ dịch chiết methanol của rễ cây chí Nhật.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27157
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
516.23 kBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.