Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27160
Nhan đề: Thời của sự đơn giản
Tác giả: Simms James
Từ khoá: Khách hàng
Công ty khởi nghiệp Base
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 06(85) .- Tr.124-125
Tóm tắt: Yuta Tsuruoka đang tìm hướng phát triển mới cho công ty khởi nghiệp Base của anh, bằng cách cho khách hàng vay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27160
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
747.64 kBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.