Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2717
Title: Các dạng chuỗi cung ứng thực phẩm đơn giản
Authors: An, Thị Thanh Nhàn
Keywords: Chuỗi cung ứng
Thực phẩm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 126 .- Tr.68-70
Abstract: Việt Nam là thị trường năng động với dân số hơn 90 triệu người, đa phần trong độ tuổi lao động do đó nhu cầu tiêu thụ thực phẩm rất lớn.Theo Euromonitor International, tiêu thụ lương thực thực phẩm của Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng 11,4% trong giai đoạn 2014 – 2018. Do đó, việc hình thành các chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản ngày càng trở nên quan trọng tại Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2717
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.