Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27183
Title: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trực tuyến tại Trung Quốc và một số đề xuất cho Việt Nam
Authors: Hà, Công Anh Bảo
Keywords: Covid 19
Quy tắc trọng tài trực tuyến
Trọng tài trực tuyến
Trung Quốc
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.20-28
Abstract: Dựa trên nền tảng các quy định pháp luật về sự thừa nhận dữ liệu điện tử và chữ ký điện tử, hình thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trực tuyến đã được phát triển tại Trung Quốc. Để thích nghi và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai, các trung tâm trọng tài trực tuyến đã ban hành các quy tắc tố tụng của mình cũng như xây dựng nền tảng giải quyết hoàn toàn bằng trực tuyến. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm trọng tài trực tuyến của Trung Quốc, từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm phát triển trọng tài trực tuyến ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27183
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.