Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27184
Title: Tính hệ thống của triết lí giáo dục qua các mối quan hệ bên trong của nó
Authors: Trần, Ngọc Thêm
Keywords: Triết lí giáo dục
Mối quan hệ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 479 .- Tr.1-7
Abstract: Trong khoảng 15 năm trở lại đây, khái niệm “triết lí giáo dục” được xã hội Việt Nam quan tâm một cách đặc biệt. Tuy nhiên, một khái niệm quan trọng như cấu trúc nội tại của triết lí giáo dục lại chưa được bàn đến.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27184
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.