Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27184
Nhan đề: Tính hệ thống của triết lí giáo dục qua các mối quan hệ bên trong của nó
Tác giả: Trần, Ngọc Thêm
Từ khoá: Triết lí giáo dục
Mối quan hệ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 479 .- Tr.1-7
Tóm tắt: Trong khoảng 15 năm trở lại đây, khái niệm “triết lí giáo dục” được xã hội Việt Nam quan tâm một cách đặc biệt. Tuy nhiên, một khái niệm quan trọng như cấu trúc nội tại của triết lí giáo dục lại chưa được bàn đến.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27184
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.