Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27186
Title: Nhận diện chính sách nước lớn kiểu mới của Trung Quốc ở Đông Nam Á từ đầu thế kỷ XXI đến nay
Authors: Hồ, Quốc Phú
Keywords: ASEAN
Chính sách
Đông Nam Á
Nước lớn
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.39-48
Abstract: Để hiện thực hóa mục tiêu “phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa” vào giữa thế kỷ XXI, Trung Quốc đã và đang triển khai chính sách nước lớn kiểu mới ở Đông Nam Á - khu vực địa - chiến lược quan trọng bậc nhất hiện nay. Thực tế quan hệ Trung Quốc - Đông Nam Á từ đầu thế kỷ XXI đến nay cho thấy Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng, tìm cách thể hiện vai trò và can dự vào những vận động địa - chính trị ở Đông Nam Á thông qua các cơ chế quan hệ song phương và đa phương với ASEAN.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27186
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.05 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.