Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27191
Title: Sức sống bền vững của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
Authors: Võ, Văn Thưởng
Keywords: Sức sống bền vững
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 03 .- Tr.5-8
Abstract: Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sòn (24-2-1848 - 24-2-2018), sáng ngày 26-2-2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản-Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay". Tạp chí Lịch sử Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc hội thảo của đồng chí Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27191
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.191.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.