Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27192
Title: Hình ảnh Việt Nam xưa trong con mắt văn nhân đời Đường
Authors: Nguyễn, Phước Tâm
Keywords: Nhà Đường
Văn nhân
Việt Nam xưa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.59-71
Abstract: Vào đời Đường (618-907) có khá nhiều văn nhân Trung Nguyên đến Giao Châu - khu vực Việt Nam xưa, nguyên nhân là do liên quan chính trị mà bị đày đến hoặc do triều đình phái đến. Trong con mắt của kẻ tha hương, nơi đây là một vùng đất đặc biệt, ở đó phong cảnh khí hậu, động - thực vật, phong tục tập quán... khác lạ so với phương Bắc. Bên cạnh các văn nhân từng đặt chân đến đây, có thể có một số văn nhân khác viết về Việt Nam xưa chỉ qua hiểu biết từ sách vở hoặc lời kể lại. Dù viết về vùng đất này bằng mắt thấy hay tai nghe, tất cả những áng văn thơ của họ đều trở thành sử liệu quý giá, góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu về hình ảnh Việt Nam xưa kia, cũng như mối quan hệ, giao lưu giữa hai dân tộc Việt - Trung.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27192
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.58 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.